Stormöte

Vi hade stormöte den 1 okt kl.19.00 på Gya där entreprenör, kommunikationsoperatör och styrelsen delgav uppdaterad information om projektets gång.

Dagordning (Klicka på länkerna för att se presentationen):

  • Presentation av projektet
  • Presentation av entreprenör
  • Presentation av kommunikationsoperatör
  • Fika
  • Frågor
    • Kan inbetalningen från medlemmarna delas upp? Styrelsen beslutar att uppdelning inte kan göras grundat på att föreningens likviditet annars riskeras
    • Kan boende utanför området erbjudas bredband? Styrelsen beslutar att vi bedömer möjligheten att anslutas till fibernätet under projektet gång i samråd med entreprenören

 

Infomöte

Bosarps fiberförening hade informationsmöte

Mån 20/4 kl.19.00

På Gya bygdegård

Mötets innehåll

- Presentation av styrelse och vad som är på gång

- Information från bank

- Information från Zitius, kommunikationsoperatör som presenterar sitt utbud - www.zitius.se

Här kan du ladda ner Presentationen från mötet.

Stadgar

Här kan du ladda ner stadgarna